Persoonlijk geluk

Hoofddoel = Persoonsvorming in Eindadvies Platform Onderwijs 2032

Gelukkig Onderwijs biedt programma op school: Persoonsvorming en geluk.

Hierbij sluit Gelukkig Onderwijs Nederland aan bij het eindadvies Platform Onderwijs 2032:

‘Kennisontwikkeling, maatschappelijke vorming en persoonsvorming zijn de drie hoofddoelen van onderwijs. Het Platform Onderwijs2032 vindt het belangrijk dat er een betere balans komt tussen deze drie doelen. Dat betekent dat persoonsvorming in toekomstgericht onderwijs meer nadruk krijgt dan nu. Niet alleen thuis en op de sportclub, maar ook op school ontdekken leerlingen wie ze zijn en willen worden, wat ze belangrijk vinden en hoe ze zichzelf tot anderen verhouden. Het Platform beschouwt de school daarom als oefenplaats voor persoonlijke kwaliteiten.

Dat betekent bijvoorbeeld dat leerlingen op school leren nadenken over hun persoonlijke drijfveren en ambities. Ze geven antwoorden op vragen als: Wie ben ik? Wie wil ik worden? Wat vind ik belangrijk? Hoe wil ik omgaan met anderen? Daarbij hoort ook dat leerlingen leren andere meningen te respecteren. Het is belangrijk dat ze rekening leren houden met andermans belangen en gevoelens. Dat ze zelfvertrouwen krijgen en weerbaar worden. Ook ontwikkelen leerlingen een ondernemende houding. Daarmee kunnen ze nieuwe initiatieven bedenken en tot creatieve oplossingen komen – zelfstandig, maar ook in samenwerking met anderen. Ze leren niet alleen met hun hoofd, maar ook met hun hart en handen. Zo vindt het Platform het belangrijk dat de school aandacht besteedt aan een gezonde leefstijl en de creatieve ontwikkeling van leerlingen. Bijvoorbeeld door sport en beweging een plek te geven en aandacht te besteden aan bijvoorbeeld muziek, dans en beeldende vorming.

Persoonsvorming is in toekomstgericht onderwijs niet een apart vakgebied, maar speelt een rol in het gehele aanbod van de school. Onderwijs dat aandacht besteedt aan persoonsvorming verbreedt de horizon van leerlingen. Het zorgt ervoor dat ze kennismaken met dingen die ze uit zichzelf niet hadden ontdekt.’

Meer kun je lezen op www.onsonderwijs2032.nl/persoonsvorming/

Schrijf je nu in voor de introductiesessie of studiedag Gelukkig Onderwijs voor Persoonsvorming en Geluk op school