• Bibliografie

    nascholing beroepskeuze

Bibliografie

Hieronder ziet u de bibliografie weergegeven in een progessiebalk die, naast het vermelden van de bron, ook weergeeft het percentage dat ik gebruikt heb van de kennis van de genoemde bron voor mijn professioneel portret.

Biggs, J.B.,& Tang, C. (2011). Teaching for quality learning at university: What the student does (3ed). New York:McGraw-Hill Education (UK).
Broesder, R. (2016). Effectieve Didactiek. Groningen, Nederland: Noordhoff Uitgevers.
Korthagen, F., & Vasalos, A. (20005). Levels in reflection: Core reflection as a means to enchance professional growth. Teachers and teaching, 11(1), 47 - 71
de Heij, W. (2022) Persoonsgericht en waarderend trainen. Amsterdam: Boom uitgevers
Voerman, L & Faber, F. (2021) Didactisch Coachen. Amersfoort: De Weijer Uitgeverij.
Van Kralingen, R. & Geerts, W. (2015). DOCENT! Bussem: Uitgeverij Coutinho
Dirkse, S. & Talen, A. ((2021) Het Groot Coachboek. Amsterdam: Boom Uitgevers.
Bijkerk,L. (2015). Basis Kwalificatie Examinering in het Hoger Beroepsonderwijs. Rotterdam: Bohn Stafleu van Loghum.
VAn Berkel, H. (2017). Toetsen in het hoger onderwijs.Houten: Bohn Stafleu van Loghum.
Miller. (sd). De pyramide van Miller. Researchgate, Rotterdam