Overzicht bijlagen zie in de tekst via hyperlink

Toelichting Pedagogische bekwaamheid

Analyse van mijn pedagogische kwaliteiten

Iedere periode verzendt het management een periodemeter (zie bijlage periodemeter leeg) naar de studenten om studentsucces en studenttevredenheid te onderzoeken. Ook wordt er een uitdraai gemaakt van de individuele docenten. Ik kan hierin precies aflezen wat mijn 3 klassen voor feedback geven over mijn functioneren als docent/coach.

Feedback – Wat gaat goed?

In de twee bijlages van 2 van mijn klassen (zie bijlage 1 feedback studenten Bertine) en zie (bijlage 2 Feedback studenten Bertine) kan ik aflezen dat ik erg hoog scoor op betrokkenheid en vakkennis. (Achtereenvolgens een 4,4 en een 4,5 score op schaal van 1 – 5))

Feedback – Wat kan beter?

  • Het coachprogramma in zijn algemeen wordt niet als uitdagend ervaren zoals ontwikkeld in het lesprogramma. Ik volg echter het programma zoals aangeboden.
  • Ik kan de studenten beter motiveren tot inzet en leren (slechts een 3,8 score op 1-5)

Mijn ontwikkelingsactie:

Uit literatuur blijkt dat jongeren vaak wel weten WAT ze moeten leren, echter niet weten HOE ze moeten leren. Ik ga mij verdiepen in methodes hoe beter te leren. Het leren leren moet meer aandacht krijgen en toepassen in mijn lessen en coaching per type student.