Overzicht toelichting pedagogisch bekwaam

Overzicht bewijzen

Leervraag 1

Leervraag 1

Hoe kan ik een ondersteunend en stimulerend leerklimaat voor de studenten realiseren (veerkracht verhogend) als Dedicated Coach Talent Ontwikkeling met behulp van gastsprekers?

Zie mijn toelichting bij mijn pedagogische bekwaamheid – Leervraag 1 met verwijzing naar de bijlagen

Leervraag 2

Leervraag 2

Hoe zorg ik dat ik in een loopbaan coachgesprek  technieken van positieve coaching inzet zonder de aandacht te verliezen van wat er echt speelt?

Om deze leervraag te onderzoeken heb ik een begeleidingsgesprek gevoerd en dit opgenomen om te analyseren en te reflecteren. (zie bijlage begeleidingsgesprek)

Zie voor een toelichting en persoonlijke reflectie op dit gesprek de bijlage in de hyperlink.

Leervraag 3

Leervraag 3

Hoe zorg ik dat ik een betrokken coach ben met aandacht voor de verschillende drijfveren voor iedere student, zodat de student ten volle op zijn/haar kracht kan ontwikkelen?

Zie voor een toelichting op leervraag 3 de bijlage via de hyperlink