Overzicht bewijzen (zie de hyperlinks in de toelichting)

Toelichting pedagogische bekwaamheid – Leervraag 1

Voor mijn pedagogische bekwaamheid vind ik het allereerst van belang om een veilig, ondersteunend en stimulerend leerklimaat voor de studenten te realiseren. Veel studenten zijn  gestresst als ze het lokaal binnen komen en hun gedachten zitten vaak bij andere zaken. Zoals ik ook in mijn blog schrijf (zie bijlage en met verwijzing artikel) heeft meer dan de helft van de studenten psychische klanten.(zie artikel: “bij cum laude krijg je bloemen en anders niet.’

Ten eerste heb ik mij voorgenomen ieder kwartaal een gastspreker uit te nodigen bij mijn lessen die de student ontwikkelt en inspireert in zijn veerkracht, zelfvertrouwen en inzicht geeft in zijn kernkwaliteiten. Een voorbeeld is het uitnodigen van een mindfullnesstrainer bij mijn les van het vak dat ik geef: ‘Designing Your Life’.

Het vakgebied van coaching & designing your life is een vakgebied wat steeds weer in de belangstellening staat omdat het zo relevant is voor het succes en geluk van jongeren. Jongeren staan voor belangrijke keuzes in hun leven en inzicht in hun persoonlijkheid en geluk is daar een onderdeel van.

Om het vak Designing Your Life een verdiepende inhoud te geven en het nog meer effect te geven in de levens van jongeren heb ik ‘Mindfullness voor jongeren’ geïntroduceerd en hiervoor een gasttrainer uitgenodigd die gecertificeerd is. Van deze sessie heb ik een compilatie gemaakt. In mijn loopbaancoaching en lessen is het van belang meer mindfulltechnieken toe te passen omdat het de stress van studenten verminderd en het ze leert stil te staan bij het ‘hier en nu’ in rust en balans. Ik ga dat nu vaker toepassen en een mindfullnesstraining volgen voor jongeren.

Gastspreker inzetten in breder perspectief: voor de afdeling of heel HRBS

Om deze leervraag verder te onderzoeken heb ik diverse gastsprekers vanuit mijn netwerk benaderd met het verzoek om hun visie te delen op diverse vraagstukken die relevant zijn voor onze studenten op bovengenoemde gebieden. Een rolmodel die als voorbeeld kan dienen en meer zelfvertrouwen of veerkracht kan geven is erg van belang! Deze gastsprekers heb ik aan het management van de afdeling doorgegeven en een positieve reactie terug gekregen. (zie bijlage voorstel gastsprekers met feedback)

Ook heb ik met verschillende docenten/coaches  van de afdeling gesproken om hun visie te koppelen met de visie van de gastsprekers. Zo wil ik mensen uit de beroepspraktijk vergelijken met de visie van docent en coaches binnen HRBS en de afdeling. Zo kan ik een breder beeld ontwikkelen. De input wil ik vervolgens weer meenemen in de teams waar ik mee samenwerk om met elkaar een verbeterd pedagogisch verantwoord programma te ontwikkelen en het onderwijs en bedrijfsleven aansluiting bij elkaar blijven vinden.