Overzicht Toelichting Didactisch Bekwaam

Overzicht bewijzen Didactisch Bekwaam

Leervraag 1

Leervraag 1

Hoe zorg ik dat ik als docent zorg dat de studenten het beste uit zichzelf en de studie kunnen halen, rekening houdend met hun eigen persoonlijkheidsstijl (en die van anderen) in combinatie met diepgaand leren, bijvoorbeeld door activerende werkvormen?

 Voor een toelichting verwijs ik u naar de bijlage Didactische bekwaamheid – Leervraag 1

Zie bijlage : Foto les Talentontwikkeling & DISC met werkvorm ‘Kies je kleurensjaals – Herken gedrag!’

Leervraag 2

Leervraag 2

Hoe kan ik constructive alignment toepassen bij het maken van les, zodat het een realistische bijdrage gaat leveren ten behoeve van toekomstige levens – en beroepskeuzes van de student?

Aan de hand van constructive alignment heb ik een les geanalyseerd en een lesvoorbereiding met toelichting gemaakt. Voor het opzetten van een lesvoorbereiding heb ik de theorie van Biggs & Tang over constructive alignment doorgenomen. Belangrijk is de bijdrage voor toepassing in de praktijk door de studenten door inzicht in hoogte -en dieptepunten.

Voor een nadere toelichting zie de bijlage Toelichting Didactisch bekwaam – Leervraag 2

Leervraag 3

Leervraag 3

Hoe kan ik een toets (i.c. het salesassessment) analyseren met behulp van de BKE-toetscyclus?

Voor meer informatie verwijs ik u naar de toelichting Didactische Bekwaamheid – Leervraag 3