Overzicht bewijzen

Toelichting Didactische Bekwaamheid – Leervraag 3

Toelichting Didactische Bekwaamheid – Leervraag 3

‘Basiskwalificatie Examinering in het hoger onderwijs’ is een boek dat mijn leidraad is geweest voor mijn BKE rapport. Met behulp van ‘Format Toetsanalyse’ en het BKE boek ben ik aan de slag gegaan met het analyseren en verbeteren van het salesassessment van het vak “Training Professional Sales’ . Om tot een verbeteringte komen van het huidig assessment ben ik met de hoofddocent, Hogeschooldocenten, maar ook met cursushouder sales van jaar 1 en jaar 2 in gesprek gegaan en heb feedback gevraagd.

Ook heb ik met accountmanagers gesproken uit de beroepspraktijk om nog meer aansluiting te vinden in de praktijk. Daarnaast ben ik 5 jaar accountmanager, 3 jaar salestrainer en 3 jaar salesmanager geweest bij NAtionale-Nederlanden, zodat ik ook voldoende praktijkervaring kon inbrengen.

Ik heb vele verbeterpunten kunnen constateren en heb er twee uitgekozen om te implementeren in een nieuw beoordelingsformulier.

Nieuw beoordelingsformulier

  • Belangrijke wijziging is dat de leerdoelen nu concreet afgetoetst worden in het assessment en ook allemaal nu benoemd zijn in het nieuwe beoordelingsformulier. Dat ontbrak geheel het oude formulier. (constructive alignment)
  • Ook heb ik ontdekt dat één beoordelingscriterium niet omschreven stond in de toetsmatrijs als leerdoel en wel al vele jaren beoordeeld wordt in het assessment. Voor dit criterium gaan we een nieuw leerdoel opnemen in het nieuwe beoordelingsformulier en ook verwerken in het overzicht leerdoelen en de lesprogramma met lesplannen per training. Hier is commitment voor met de andere cursushouder Paul de Jong.
  • Verder heb ik niveau’s aangebracht in de diverse beoordlingscriteria gekoppeld aan een punten aantal dat gescoord kan worden. Ook dit ontbrak nog geheel in het oude formulier. Er waren wel punten te verdelen echter onduidelijk was bij welk gedrag (competentie) je welk aantal punten je kon scoren. Met de indeling : kan beter – voldoende – goed is er nu meer duidelijk.

Assessmentprotocol

Verder heb ik een assessmentprotocol geschreven om te voorkomen dat iedere assessor deels zijn eigen regels maakt  (objectiviteit en betrouwbaarheid) en vooraf niet voldoende duidelijk is hoe het assessment zal verlopen. (transparantie)

Voor een compleet beeld verwijs ik u naar mijn pagina toetsanalyse BKE en specifiek naar mijn TOETSANALYSE VERSLAG en naar mijn verbetervoorstel met mijn nieuwe beoordelingsformulier.

Voor feedback op het nieuwe beoordelingsformulier salesassessment verwijs ik u naar de bijbehorende bijlage in de hyperlink.