Toelichting Didactisch Bekwaam – Leervraag 2

Lesvoorbereiding met toelichting en feedback

Aan de hand van constructive alignment heb ik een les geanalyseerd en een lesvoorbereiding met toelichting gemaakt voor de les 3 van Designing Your Life.

Voor het opzetten van een lesvoorbereiding heb ik de theorie van Biggs & Tang over constructive alignment doorgenomen. Door op deze manier de lessen onder de loep te nemen kwam ik tot het inzicht dat sommige lessen niet goed aansloten bij de gewenste leerdoelen. Hierop heb ik de les 3 van ‘Designing Your Life’ aangepast en voelde dat ik veel efficiënter bezig was en duidelijker overkwam wat ik wilde bereiken. Ook behaalde ik beter het resultaat wat ik voor ogen had met de les en in een breder geheel (Begin with the end in mind – Covey).

Feedback van docent en ontwikkelaar keuzevak Sjoerd Gerritsen

Feedback heb ik gevraagd aan Sjoerd Gerritsen op de lesvoorbereiding. De feedback op de vernieuwde les was helder wat wel bereikt was en wat nog beter kon betreffende de leerdoelen. (rood gekleurd in de lesvoorbereiding) De studenten gingen zich betere voorbereiden aangezien ze wisten wat ze te wachten stonden. Ook waren de verwachtingen tijdens de les duidelijker. Ik heb dit ook als feedback gekregen vanuit de klas van studenten. Wanneer studenten weten wat de leerdoelen zijn van de les, hoe er naar de criteria voor het eindproduct (de toets: de portfolio) gekeken wordt en hoe de les daarin bijdraagt, dan zorgt dit voor een actieve leerhouding. Deze inzichten neem ik mee voor de komende lessen en periode.