Leervraag 1

Leervraag 1

Hoe blijf ik mij continue ontwikkelen in mijn vakgebied als docent en hoe zorg ik ervoor dat ik met deze ontwikkeling aansluiting vind bij het onderwijs?

Toelichting

Gastsprekers uitnodigen

Mijn vak ‘Designing your life’ is een thema wat steeds weer in de belangstelling staat omdat inzicht in diverse levenskeuzes (die je veelal maakt als je jong bent) zo relevant is voor het succes en geluk van jongeren.

Om mijn vak Designing Your Life een verdieping op inhoud te geven heb ik ‘Mindfullness voor jongeren’ geïntroduceerd en hiervoor een gasttrainer uitgenodigd die gecertificeerd is. Zowel de studenten als ik als docent hebben nieuwe technieken geleerd. Deze technieken wil ik doorvertalen in aanpassing lesprogramma. Van deze sessie heb ik een video compilatie gemaakt.

Om deze leervraag verder te onderzoeken heb ik diverse gastsprekers benaderd om hun visie te delen op het vraagstuk: ‘Designing Your Life’ en welke elementen het verschil kunnen maken voor een succesvol en gelukkig leven. Deze gastsprekers heb ik aan het management & teamlead van de afdeling doorgegeven als tip voor events voor studenten om zo nog meer aansluiting te krijgen.

Ook heb ik met verschillende docenten/coaches  van de afdeling gesproken om hun visie te koppelen met de visie van de gastsprekers. Zo wil ik mensen uit de beroepspraktijk die duidelijk een route hebben genomen waarbij ze hun verantwoordelijkheid in life design vergelijken met de visie van docent en coaches binnen HRBS en de afdeling. Zo kan ik een breder beeld ontwikkelen. De input wil ik vervolgens weer meenemen in de teams waar ik mee samenwerk om met elkaar een verbeterd programma te ontwikkelen en het onderwijs en bedrijfsleven aansluiting bij elkaar blijven vinden.

Leervraag 2

Leervraag 2

• Hoe zorg ik dat ik mijn professionele ontwikkeling blijf verbeteren, door feedback en reflectie van docenten en studenten, met als doel om hét verschil te maken als docent en coach?
• Hoe zorg ik voor een continue proces van reflectie, doorvertaling én verankering van verbeterpunten naar het onderwijs, waar ik verantwoordelijk voor ben?

Om deze leervraag te onderzoeken heb ik verschillende methoden van feedback vragen gehanteerd:

Reflectie persoonlijk: (zie reflectie lesfragment bij verplichte bewijzen)

Reflectie studenten:

Reflectie collega’s

Van de onderstaande docenten heb ik een evaluatieformulier toegevoegd als bewijs.

Voor een toelichting op deze leervraag over feedback en reflectie zie de bijlage (Toelichting Leervraag 2).