Toelichting Didactische bekwaamheid – Leervraag 1

Sterke kanten benadering

In mijn lessen en bijbehorende coaching ga ik uit van de sterke-kanten benadering (strengths-based development). De kern van deze benadering is dat je niet alleen moet werken aan je tekortkomingen, maar vooral aandacht moet besteden aan je talenten, kwaliteiten en sterke kanten. In de VS wordt in het hoger onderwijs al veel met deze benadering gewerkt. In verschillende onderzoeken is een positief effect op de motivatie, inzet en prestaties van studenten aangetoond. (Louis,M.C. (2009). A summary and Critique of Existing Strengtha-Based Educational Research. Princeton:The Gallup Organisation.

Happy Young Power Analyse (HYPA)

Vanuit mijn werkgelukpresentaties en coaching was ik al gewend om vooraf de deelnemers een vragenlijst te laten invullen voor een Happy Young Power  analyse om zo aan de hand van de combinatie van drijfveren die de deelnemers hebben, hun diepere motivatie te helpen ontdekken die zich kunnen vertalen naar  kwaliteiten die zich weer kunnen doorontwikkelen naar talenten. Voorwaarde is dat de student op zijn kracht kan werken en leven en niet teveel energie lekt. Deze vragenlijst gebruik ik bij vele trainingen voor jongeren om inzicht te geven in hun drijfveren die de basis zijn van hun ontwikkeling in sterke kanten. Voor bewijzen van Powersessie met gebruik van deze vragenlijsten verwijs ik u naar de toelichting didactische bekwaamheid.

Voor een bewijs geef ik hierbij een link naar de Powersessie “Empower Yourself’ die ik op 23 juni 2022 heb gegeven samen met een collega Sjoerd Gerritsen waarbij voorafgaand alle studenten de vragenlijst hebben ingevuld. Daarna hebben ze de Happy Young Poweranalyse van mij ontvangen die besproken is in de sessie. Door op de linken te drukken komt u bij de vragenlijsten. Een ander bewijs is de sessie ‘Power to Perform’ bij het Dalton College in Dordrecht voor 6 VWO met dezelfde aanpak in september 2021. Ten derde de Powersessie happy@work voor het netwerk van de Young Professionals die ik heb gegeven op 16 juni 2022 waarbij centraal staat de 5 kleuren (drijfveren) van mijn drijfverenanalyse (HYPA). Tevens heb ik deze Powersessie gegeven op de Jong Alumni dag (JAN dag) van de Rijks Universiteit Leiden.

DISC methode

Bij de HRBS werken de coaches niet met een drijfveren analyse maar met de DISC methode. De DISC analyses geven inzicht in gedrag en communicatiestijlen. Uit onderzoek blijkt dat gedragskenmerken kunnen worden gegroepeerd in vier persoonlijkheidsstijlen.

Nadeel is dat er meer naar oppervlakkig gedrag wordt gekeken (wat aangeleerd kan zijn of normatief opgelegd) in plaats van naar de diepere motivatoren van de mens, zoals bij de door mij ontwikkelende Happy Young Power Analyse.

Voordeel van werken met de DISC is dat een samenwerking in groepen direct helder is dat iedereen anders denkt en gedreven is. Verder is het erg leuk en werkt het door kleuren sjaals te gebruiken ook verhelderend. Dat maakt de werkvorm extra activerend. Studenten krijgen inzicht in hoe anders de studenten kijken naar vraagstukken en hoe verschillend gedrag kan zijn. In plaats van irritatie te voelen zijn de studenten elkaar verschillen meer gaan waarderen en hebben inzicht gekregen in de kracht van verschillende stijlen in de samenwerking in groepen. De positieve gedragsstijlen zijn doorvertaald naar kwaliteiten en de sterke punten zijn ontdekt en meegenomen in ontwikkelingsacties.

Voor verheldering van de DISC stijlen werk ik met kleuren sjaals (zie foto Les talentontwikkeling) als activerende werkvorm en vooraf laat ik de studenten de 1,2,3 DISC test invullen die zij uitprinten en meenemen voor de les en/of coaching. Bijgaand de foto’s van de lessen op de HRBS en zie ook mijn website pagina bij Happy Young Power van de foto’s met de sjaals van de drijfveren analyses.

Door deze activerende werkvorm met vragenlijst vooraf en sjaals in de les maak ik gebruik van de kracht van de verbeelding en zorg voor een actieve betrokken klas met veel plezier. Hieronder een foto van studenten van HU die bij mij thuis een Powersessie ‘Positief Leiderschap’ met een speciale aandacht voor inzicht in hun drijfveren met de kleurensjaals.

Studenten Hogeschool Utrecht