Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

Accountants hebben al jaren last van een stagnerende markt en zijn op zoek naar nieuwe klanten en diensten.

Happy Business Academy (is een door de NBA geaccrediteerde onderwijsinstelling) heeft voor de NBA speciale trainingen ontwikkelt om accountants beter te laten presteren qua acquisitie, adviesvaardigheden en ontwikkeling van nieuwe diensten, zodat hun klanten nog beter worden bediend. Resultaat: Gelukkige accountants én gelukkige klanten.

Geluk als strategie is voor de meeste accountants (vooralsnog) een brug te ver. Happy Business Academy gaat ervoor om ook deze beroepsgroep enthousiast te maken voor GELUK!

Client

Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants

Missie, beleid en taken

De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is de bij wet ingestelde organisatie die onder andere belast is met het bevorderen van de goede beroepsuitoefening van haar leden (registeraccountants en Accountants-Administratieconsulenten). De NBA helpt accountants hun cruciale rol in de maatschappij te vervullen, nu en in de toekomst.

https://www.nba.nl/Over-de-NBA/De-organisatie/Missie-en-beleid/

Trainingen voor succes en geluk in zaken

Trainingen voor succes en geluk in zaken

De volgende geaccrediteerde trainingen zijn gegeven:

  • Direct meer rendement uit het adviesgesprek
  • Adviseren vanuit de jaarrekening als partners in business

Vanuit mede-ondernemerschap de klant adviseren waarbij de jaarrekening niet langer harde cijfers zijn, maar juist ook de visie en missie van de ondernemer centraal staat. Wat zijn zijn ambities ? Wat maakt hem gelukkig in zakelijk opzicht ?

  • Het starters concept

Ontwikkelde vaardigheden

Vaardigheden die ontwikkeld zijn in de trainingen:

  • Creativiteit
  • Ondernemerschap
  • Acquisitie
  • Adviseren