Het kabinet trekt 30 miljoen uit om verkeerde studiekeuzes te bestrijden

Kopie van het artikel in het Parool van 28 september 2016, door Hanneke Keultjes op 28 september 2016

Het kabinet trekt 30 miljoen uit om verkeerde studiekeuzes te bestrijden

Met de miljoenen moeten middelbare scholieren beter begeleid worden bij de keuze van hun studie, die ook beter moet aansluiten de baan die studenten daarna willen.

Studenten vallen nog steeds te vaak uit of moeten tussentijds van opleiding wisselen omdat ze een verkeerde studiekeuze hebben gemaakt. Om dat te voorkomen willen minister Jet Bussemaker en haar staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs de middelbare scholieren vanaf 2018 betere loopbaanbegeleiding bieden, schrijven ze woensdag aan de Tweede Kamer.

Daarmee moeten jongeren beter inzicht krijgen in wat ze kunnen en wat ze leuk vinden, maar ook welke baan ze daarmee kunnen krijgen en of daar wel werk in te vinden is.

Bijna de helft
Studentenorganisaties waren eerder al kritisch over het gebrek aan loopbaanbegeleiding. In 2015 vielen 38.953 eerstejaars studenten uit of wisselden van studie (32 procent).

Dat is minder dan in voorgaande jaren, maar toch is er reden tot zorg. Mannen haken vaker af of wisselen vaker van opleiding dan vrouwen, en studenten met een beperking vallen ook vaker uit.

Vooral allochtone studenten vallen veel uit of switchen, schrijven Bussemaker en Dekker aan de Kamer. Afgelopen studiejaar was dat bijna de helft (47 procent).

Leenstelsel
Vanaf 2018 komt 9,6 miljoen vrij om dat te voorkomen, een bedrag dat oploopt tot 30 miljoen in 2025. Het geld is beschikbaar dankzij het studiebeursleenstelsel, dat in totaal 1 miljard euro moet opleveren wat weer gestoken wordt in het hoger onderwijs.

De miljoenen voor betere loopbaanbegeleiding gaan naar de hbo’s en universiteiten. Zij moeten daarvan in hun regio samenwerken met middelbare scholen, mbo’s en bedrijven. Of de loopbaanbegeleiding straks wél voldoet, wordt getoetst door de Onderwijsinspectie.

“Ik vind het belangrijk dat jongeren zich al vroeg in hun opleiding voorbereiden op de arbeidsmarkt. Zo kunnen zij bewuste keuzes maken die ben hen passen”, stelt Bussemaker. Zo vindt 43 procent van de mbo’ers dat hun opleiding niet aansluit op een carrière. Daarom gaan mbo-studenten straks in hun eerste studiejaar al op bezoek bij bedrijven om zich alvast te oriënteren.

Persoonlijk geluk

Hoofddoel = Persoonsvorming in Eindadvies Platform Onderwijs 2032

Gelukkig Onderwijs biedt programma op school: Persoonsvorming en geluk.

Hierbij sluit Gelukkig Onderwijs Nederland aan bij het eindadvies Platform Onderwijs 2032:

‘Kennisontwikkeling, maatschappelijke vorming en persoonsvorming zijn de drie hoofddoelen van onderwijs. Het Platform Onderwijs2032 vindt het belangrijk dat er een betere balans komt tussen deze drie doelen. Dat betekent dat persoonsvorming in toekomstgericht onderwijs meer nadruk krijgt dan nu. Niet alleen thuis en op de sportclub, maar ook op school ontdekken leerlingen wie ze zijn en willen worden, wat ze belangrijk vinden en hoe ze zichzelf tot anderen verhouden. Het Platform beschouwt de school daarom als oefenplaats voor persoonlijke kwaliteiten.

Dat betekent bijvoorbeeld dat leerlingen op school leren nadenken over hun persoonlijke drijfveren en ambities. Ze geven antwoorden op vragen als: Wie ben ik? Wie wil ik worden? Wat vind ik belangrijk? Hoe wil ik omgaan met anderen? Daarbij hoort ook dat leerlingen leren andere meningen te respecteren. Het is belangrijk dat ze rekening leren houden met andermans belangen en gevoelens. Dat ze zelfvertrouwen krijgen en weerbaar worden. Ook ontwikkelen leerlingen een ondernemende houding. Daarmee kunnen ze nieuwe initiatieven bedenken en tot creatieve oplossingen komen – zelfstandig, maar ook in samenwerking met anderen. Ze leren niet alleen met hun hoofd, maar ook met hun hart en handen. Zo vindt het Platform het belangrijk dat de school aandacht besteedt aan een gezonde leefstijl en de creatieve ontwikkeling van leerlingen. Bijvoorbeeld door sport en beweging een plek te geven en aandacht te besteden aan bijvoorbeeld muziek, dans en beeldende vorming.

Persoonsvorming is in toekomstgericht onderwijs niet een apart vakgebied, maar speelt een rol in het gehele aanbod van de school. Onderwijs dat aandacht besteedt aan persoonsvorming verbreedt de horizon van leerlingen. Het zorgt ervoor dat ze kennismaken met dingen die ze uit zichzelf niet hadden ontdekt.’

Meer kun je lezen op www.onsonderwijs2032.nl/persoonsvorming/

Schrijf je nu in voor de introductiesessie of studiedag Gelukkig Onderwijs voor Persoonsvorming en Geluk op school

Inzicht in persoonlijkheid voor passende studiekeuzes, beroepskeuzes en werkkeuzes voor een gelukkige toekomst

Programma ‘HAPPY YOUNG POWER’ sluit naadloos aan bij Eindadvies Platform Onderwijs2032

Gelukkig Onderwijs Nederland biedt een programma voor scholen voor persoonsvorming en geluk.

De route HAPPY YOUNG POWER geeft persoonlijkheidstraining en lessen in geluk. Zo vormen de leerlingen hun persoonlijkheid voor een gelukkige toekomst. In dit programma doen ze tens vaardigheden op om creatief te zijn met hun persoonlijke kracht en nieuwsgierig te zijn naar de doorvertaling van hun persoonlijkheid naar de beste studiekeuze en werk (cultuur) en passende baan. Leerlingen die vanuit inzicht in hun persoonlijke kracht en geluk keuzes maken kunnen beter omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid en durven beter over hun grenzen heen te kijken.

Eindadvies Platform Onderwijs2032:

Kinderen leggen op de basisschool en middelbare school de basis voor hun toekomst.  Welke kennis en vaardigheden hebben leerlingen die nu voor het eerst naar school gaan nodig om in 2032 goed aan hun volwassen en werkende leven te beginnen? Als antwoord op die vraag heeft het Platform Onderwijs2032 een visie geformuleerd op toekomstgericht onderwijs. Dat moet, in de ogen van het Platform, aan de volgende vijf kenmerken voldoen:

  • Leerlingen doen kennis en vaardigheden op door creatief en nieuwsgierig te zijn.
  • Leerlingen vormen hun persoonlijkheid.
  • Leerlingen leren om te gaan met vrijheid en verantwoordelijkheid. Ook leren ze over grenzen heen te kijken.
  • Leerlingen leren de kansen van de digitale wereld te benutten.
  • Leerlingen krijgen betekenisvol onderwijs op maat.

Deze kenmerken vragen om een nieuwe koers in het onderwijs. Het is belangrijk dat leerlingen een vaste basis van kennis en vaardigheden opdoen. Die kunnen ze verdiepen en verbreden op basis van hun eigen mogelijkheden en interesses. Toekomstgericht onderwijs gaat niet alleen om vakinhoudelijke onderwerpen: het stelt ook actuele maatschappelijke vraagstukken en vragen van leerlingen centraal.  Het is belangrijk dat leerlingen leren om te denken en te werken over de grenzen van vakken heen. Ze ervaren meer samenhang tussen verschillende vakken.  Ook werken ze op school aan hun persoonlijke ontwikkeling.

Word jij een Happy Young Power Coach?

Na certificering maak jij hét verschil. Doe je mee?

Happy Young Power en Gelukkig Onderwijs Nederland zijn twee sterk groeiende organisaties en zoeken daarom nieuwe, enthousiaste partners zoals trainers, coaches, docenten en jongerenbegeleiders. Ook zijn we op zoek naar coaches die zich willen laten certificeren als HAPPY YOUNG POWER COACH.

Om te werken als gecertificeerd HAPPY (YOUNG) POWER COACH, met het afnemen van een persoonlijkheidsanalyse en ‘geluk’ als extra expertise, zijn er twee mogelijkheden.

1)Je werkt in loondienst van een school of universiteit. Als leerkracht, docent, mentor wordt je geselecteerd en gecertificeerd om het lesprogramma te kunnen geven en resultaten te boeken.

2)Je werkt als zelfstandig ondernemer bv als coach, trainer, jongerenbegeleider. Dat biedt jou het grote voordeel dat je je eigen vrijheid houdt maar wel met met de nodige ondersteuning van ons kan adviseren en begeleiden in de 5 stappen van de route HAPPY YOUNG POWER, hét ontwikkelingsprogramma voor jongeren voor persoonlijkheid en geluk. Met als doelstelling: krachtige keuzes voor een succesvolle en gelukkige toekomst.

‘Happy Young Power’ leidt jou op, onder andere op het gebied van persoonlijke positionering, geluksadvisering, inzicht in slagkrachtvergroting van onderwijs, scholen, teams en jongeren vergroten, certificering in power- en happinessanalyses, implementatie technieken Route HAPPY YOUNG POWER en heeft een eigen community.

‘Happy Young Power’ stelt je daarmee niet alleen in staat jongeren vanuit meer geluk te laten groeien, maar zorgt er zo ook voor dat jij je kunt ontwikkelen tot dé onderscheidende personal coach, trainer, docent, jongerenbegeleider of adviseur.

Kies uit de twee doelgroepen (onderwijs of ouders/jongeren) en maak vrijblijvend een kennismakingsafspraak of download eerst onze toelichting en verdienmodel.

Zie voor meer informatie: www.happyyoungpower.nl onderdeel ‘coaches’.

Welke route kies jij voor een gelukkige toekomst?